top of page
OPEN_BANNER_2.png

OPEN MINDS, SHARP BRAINS, BIG HEARTS

Gold Laurel BIFF.png
WINNER-FilmmakerLifeAwards-2022 (1).png
HEFFI_2022_WHITE.png
World Class Film Awards Laurel_with brakground copy.png

Winner of Best Teacher Film

 at Helsinki Education Film Festival International.

Nominated for The World Class Film Awards 2023.
Best Director - Feature. Best Feature Documentary. Best European Filmmaker.

Winner of Best Producer (Bengt Olov Danneborn)

& Best Educational Feature at Barcelona film festival!.

Winner of Best Educational Film

 at The FilmakerLife Awards 2022.

This film is dedicated to the teachers of the world,

for their love and passion, opening children's minds and

hearts to the universe of knowledge, science and

beauty,

to make this world a better place.

Hur vänder man en oljetanker?

Lärarna på Backeboskolan utanför Stockholm gjorde just det och visade att något annat är möjligt. De vände en oljetanker och förändrade skolans arbete i grunden. I över 30 år, inspirerade av de kreativa och konstnärliga arbetsmetoderna på Bauhausskolan i Tyskland och de konstnärliga, demokratiska arbetet på daghemmen i Reggio Emilia i Italien, skapade lärarna tillsammans med barnen en grundskola fylld av lust, kunskap, kreativitet, glädje, kärlek och respekt. I nästan tre år filmade jag dessa inspirerande skoldagar och ägnade ytterligare fyra år åt att redigera det omfattande materialet till filmen, Öppna sinnen, Skarpa hjärnor, Stora hjärtan.

How to turn an oil tanker?
The teachers at Backeboskolan outside Stockholm did just that and showed that something else
is possible. They overturned an oil tanker and fundamentally changed the school's work. For over 30 years,
inspired by the creative and artistic working methods at the Bauhaus school in
Germany and the artistic, democratic work in the day care centers in Reggio Emilia in
Italy, the teachers together with the children created a primary school filled with desire, knowledge,
creativity, joy, love and respect. For almost 3 years I filmed these inspiring
school days and spent another 4 years editing the extensive material to
the film, Open Minds, Sharp Minds, Big Hearts
bottom of page